The Boardroom
The Tax Landscape
Terug

PSD2 opent de deur naar open banking

Rethink Banking

KPMG rethink
Banking

De nieuwe Payment Services Directory – PSD2 – is veel meer dan een loutere reglementering. Deze regels veranderen ook de manier waarop banken in de wereld zullen staan. Dit betekent een revolutie in de bankenwereld.

'Het belang van PSD2 overstijgt het pure betalingsverkeer', zo stelt Filip Weynants, bij KPMG gespecialiseerd in Regulatory Compliance & Transformation voor de financiële sector. 'De reglementering verplicht banken om aan derden toegang te geven tot de betaalrekeningen van hun klanten. Die ondernemingen kunnen dan betalingen initiëren, maar – belangrijker – ook data verzamelen. Dat is een revolutie, want tot nu waren banken eerder gesloten en deden ze er alles aan om die klanten en hun gegevens voor zich te houden.'

Meer consumentenbescherming

Isabelle Blomme, vennoot bij advocatenkantoor K Law en verantwoordelijk voor bank en financieel recht, vult aan. 'Het doel van PSD2 is om te komen tot een eengemaakte markt voor betalingsdiensten binnen Europa. Concreet gebeurt dat op twee manieren. Ten eerste zal de betaalmarkt verruimen door nieuwe spelers toe te laten, met name de AISP's (Account Information Service Providers of de aanbieders van rekeninginformatie) en de PISP's (Payment Initiation Service Providers of de aanbieders van betalingsinitiatie). Ten tweede zorgt PSD2 ook voor meer consumentenbescherming.'

Isabelle Blomme, Vennoot K law

Isabelle Blomme, Vennoot K law

Dat betekent dat er extra aandacht moet gaan naar de veiligheid van betalingen en de bescherming van de privacy. Maar dat zal ook tot gevolg hebben dat bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van een betaalkaart, dalen of zelfs verdwijnen.

Het doel van PSD2 is een eengemaakte markt voor betalingsdiensten binnen Europa.- Isabelle Blomme, Vennoot K law

De Europese reglementering moet door elk land omgezet worden in nationale wetten. In België gebeurt dat in twee stappen. 'Op 11 maart 2018 verscheen een eerste wet omtrent het statuut van de betalingsinstelling die ondermeer bepaalt welke stappen een onderneming moet zetten om AISP of PISP te worden. Een tweede wet zal de gedragsregels voor ondernemingen met betrekking tot betalingsverkeer en de bescherming van de consumenten vastleggen', zegt Isabelle Blomme. Vandaag is er alleen nog maar een door de ministerraad goedgekeurd voorontwerp voor dit luik, al denkt de advocate wel dat de wet er voor het zomerreces zou moeten zijn.

Open banking

Dankzij PSD2 evolueert de Europese markt voor betalingsverkeer naar open banking, een financiële omgeving die sterk gedigitaliseerd is en waar verschillende spelers naast de traditionele banken actief kunnen zijn. Wie die spelers zijn? Filip Weynants kijkt onder meer naar de grote techbedrijven die nu al een platform hebben waar miljarden mensen op aangesloten zijn. Via PSD2 kunnen ze zich nu ook begeven op het domein van betalingsverkeer en toegang krijgen tot financiële gegevens. 'Dat geeft hen een heel krachtige manier om klanten te benaderen via direct marketing.'

Filip Weynants, Director, Risk Consulting

Filip Weynants, Director, Risk Consulting

Isabelle Blomme wijst er in dat verband wél op dat PSD2 samen met GDPR, de Europese privacyrichtlijn die in mei van kracht wordt, moet gezien worden. 'Een cliënt moet expliciet de toestemming geven om betalingen te initiëren of rekeninginformatie op te vragen', zegt de advocate. 'Bovendien mag de onderneming die gegevens alléén gebruiken voor dat doel. Alleen als je de expliciete toestemming hebt gekregen van de consument is het toegelaten die data voor andere doelen te gebruiken, en dan nog gelden de beperkingen uit de GDPR-richtlijn.'

Naast de heel grote techbedrijven, zijn er ook de kleine fintechbedrijven. Dikwijls zijn het start-ups die focussen op bepaalde niches in het financiële leven. 'Deze fintechs zijn op zich te klein om echt in concurrentie te gaan met een bank. Elk op zich zullen zij wellicht niet in staat zijn een aanbod aan financiële diensten te ontwikkelen dat deze van een bank evenaart, geeft Filip Weynants aan. 'Maar dat verhaal wordt anders als die kleine fintechs zich kunnen verenigen op een bepaald platform. Een combinatie van fintechs met elk in hun niche een uitstekende customer experience kan wel degelijk een antwoord bieden op alle mogelijke financiële vragen van een consument.'

Grote opportuniteit voor traditionele banken

En de banken? 'Die zijn zeker geen sitting duck’, stelt Filip Weynants. 'Open banking verhoogt de concurrentie, maar het is niet alleen negatief voor de banken. Er is ook een grote opportuniteit.' Banken kunnen partnerschappen aangaan met kleine fintechs om innovatieve producten aan te bieden, maar net zo goed gebruikmaken van de grote platformen om hun eigen diensten en producten aan de man te brengen.

We staan voor een revolutie, want tot nu deden banken er alles aan om klanten en hun gegevens af te schermen.- Filip Weynants, Director, Risk Consulting

De bank blijft een huis van vertrouwen maar staat voor een dubbele uitdaging. Ze moet haar technologie updaten zodat ze dezelfde vlotte customer experience kan bieden als de techbedrijven. 'Maar er is óók een psychologisch aspect', zegt de expert. 'In plaats van alles af te schermen, moeten banken hun platform openstellen en partnerschappen aangaan. Ze volgen wellicht prima de evoluties in wetgeving en technologie, maar de doorslaggevende factor zal de relatie met de klant zijn. De cultuur in de bank zal moeten bijgestuurd worden.'

Wat kan KPMG voor u doen? KPMG helpt banken om in orde te zijn met de wetgeving, maar ook om hun toekomstige strategie te kristalliseren in het licht van de veranderende markt. Specialisten helpen u zoeken naar de gepaste technologie en partnerschappen, maar kijken ook naar de interne werking en de flexibiliteit van de organisatie.

The Boardroom

‘De IT-kennis in de raden van bestuur omtrent technologie is vaak nog ondermaats, en dat terwijl we mogen verwachten dat een bestuurder het inzicht heeft om te zien wat technologie voor de organisatie kan betekenen. Er is nood aan Tech-savvy bestuurders.’

The Tax Landscape

‘Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten vermijden dat ze op hetzelfde inkomen in twéé landen belast worden’