The EU Landscape
Banking
Terug

Technology in the boardroom: een strategisch voordeel

Rethink the boardroom

KPMG rethink
The Boardroom

In welke sector bedrijven ook actief zijn, technologie en IT krijgen steeds meer aandacht van het managementteam. Hoog tijd dat ook de raden van bestuur volgen, klinkt het bij KPMG.

IT op de agenda van de raad van bestuur? Jazeker, zegt Anthony Van de Ven, als Vennoot bij KPMG verantwoordelijk voor Technology Advisory. 'En neen, het gaat hier niet alleen over bedrijven als Uber, Netflix, Spotify en al die andere die steeds als voorbeeld dienen als het over digitalisering gaat', klinkt het overduidelijk. 'Ook in 'gewone' bedrijven zijn er heel wat nieuwe technologieën en innovaties die deel uitmaken van de dagelijkse werking. IT is geen zuiver ondersteunende functie meer, maar een essentieel onderdeel van het succes van de organisatie. En dus hoort het op de agenda van de board te staan.'

Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG

Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG

Een onderzoek dat KPMG samen met de Antwerp Management School heeft uitgevoerd, toont ook de meerwaarde daarvan aan. 'Er blijkt heel duidelijk dat wanneer de raad van bestuur strategisch aandacht heeft voor IT, de waarde van die ondernemingen toeneemt', geeft Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG, aan. 'Investeerders zijn meer geneigd om te investeren in een bedrijf waar de raad van bestuur via cijfers grote digitale transformatieprojecten opvolgt.'

Waarde en risico van technologie

Uiteraard moet die board zich niet met de operationele kant van die projecten bezighouden. Cruciaal is dat een raad van bestuur opvolgt wat de eigen onderneming doet, maar ook kijkt naar wat gangbaar is in de sector en op basis daarvan gerichte vragen stelt aan het management. Anthony Van de Ven: 'Net zo goed horen bestuurders inzicht te hebben in het budget dat naar IT gaat, en te weten welk deel daarvan nodig is om de bestaande processen draaiende te houden en hoeveel er uiteindelijk gaat naar strategische IT-projecten die de business vooruithelpen.'

'Data het nieuwe goud? Vaak hebben bestuurders helaas geen idéé van de waarde van de gegevens waarover hun onderneming beschikt’- Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG

'Data wordt ook wel eens het nieuwe goud genoemd', vervolgt Paul Olieman, 'maar vaak zien we dat bestuurders geen idee hebben van de waarde van de gegevens waarover de onderneming beschikt. Nochtans hoort ook dat een aandachtspunt te zijn. Bestuurders zouden moeten vragen hoe die data worden ingezet, welke analyses er gebeuren.'

Moderne bestuurders buigen zich over de waarde die technologie en data vertegenwoordigen, maar moeten zich ook bewust zijn van de risico's die technologie met zich meebrengt. Anthony Van de Ven wijst er op dat, hoe meer doorgedreven de digitalisering is – denk aan het internet of things, robotisering, data analytics en artificiële intelligentie – hoe groter de risico’s zijn, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot Cybersecurity. Daarbij is ook dataprivacy een belangrijk aandachtspunt voor een board. Zo is GDPR – de nieuwe Europese privacywetgeving - voor heel wat ondernemingen een gamechanger.

Governance op maat

De experten van KPMG maken onderscheid tussen bedrijven op basis van twee criteria. Ten eerste: hoe afhankelijk is de onderneming van de betrouwbaarheid van IT? En ten tweede: hoe afhankelijk is het bedrijf van het vernieuwen van technologie? De antwoorden op die twee vragen bepalen de mate waarin een raad van bestuur met IT moet bezig zijn, klinkt het hier.

Anthony Van de Ven, Vennoot, Technology Advisory bij KPMG

Anthony Van de Ven, Vennoot, Technology Advisory bij KPMG

'Als een onderneming minder afhankelijk is van IT, kan je de controle nog overlaten aan het audit committee of risk committee', geeft Paul Olieman aan. 'Maar, zodra IT echt verweven is met alles wat het bedrijf doet, richt je best een aparte IT oversight board of IT advisory board op. Zij kunnen dan rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur.'

Tegelijk erkent Anthony Van de Ven dat het soms niet eenduidig is, 'bijvoorbeeld als IT in de ene businessunit puur ondersteunend is, terwijl een andere businessunit echt gedreven wordt door technologie. De aansturing van de board naar die verschillende businessunits kan afhankelijk zijn van hoe belangrijk IT voor die business is.'

‘IT is geen zuiver ondersteunende functie meer, maar een essentieel onderdeel van het succes van de organisatie’- Anthony Van de Ven, Vennoot, Technology Advisory bij KPMG

'Je moet altijd het gezond verstand gebruiken', vat Paul Olieman het samen. 'Er is niet één beste manier om aandacht te geven aan IT-beleid in de raad van bestuur. Het vergt altijd maatwerk.'

Tech-savvy

Anthony Van de Ven en Paul Olieman merken dat vele bestuurders vandaag niet klaar zijn om ook op vlak van IT hun rol volop te spelen. 'Traditioneel focust een boardroom zich op de juridische en financiële aspecten van de onderneming. Daar ligt dan ook de expertise van vele board members', geeft Van de Ven aan. 'Je ziet dat de kennis in de raad van bestuur omtrent technologie nog te vaak ondermaats is, en dat terwijl de vragen en uitdagingen rond digitalisering, disruptie en nieuwe technologische innovaties zeer belangrijk zijn. We mogen verwachten dat een bestuurder het businessinzicht heeft om te zien wat technologie voor de organisatie kan betekenen. Er is nood aan Tech-savvy bestuurders.'

Overigens is het niet alleen aan board members om hun kennis bij te spijkeren. Ook het management, en in het bijzonder CIO’s en Technology leaders, zullen in hun informatie aan de raad minder op de techniek moeten focussen, en meer nadruk leggen op de meerwaarde voor de business. 'Vooruitstrevende CIO’s en Technology leaders beseffen dat ze veel meer de taal van de business moeten spreken en hun technologische keuzes moeten inkapselen in de globale businessstrategie van de onderneming.'

Wat kan KPMG voor u doen? KPMG helpt ondernemingen om in kaart te brengen hoe ver ze staan met hun IT-beleid. De specialisten helpen bij het uittekenen van een gepast beleid en brengen systematiek in de manier waarop investeringsbeslissingen worden genomen. Samen met Antwerp Management School zorgt KPMG ook voor de opleiding van bestuurders op dit vlak.

The EU Landscape

‘Brexit begint meer en meer te lijken op een lastminute geboekte reis op de luchthaven waarvan de bestemming onbekend is. Dat we vertrekken is een uitgemaakte zaak, alleen weten we nog niet waar naartoe.’

Banking

‘De bank blijft een huis van vertrouwen maar staat voor een uitdaging. De cultuur in de bank zal moeten bijgestuurd worden’