Privacy
Tax
Terug

'Als je een echte gedragsverandering wilt, is sturing door de werkgever nodig'

Rethink mobility

KPMG rethink
mobility

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor ondernemingen cruciaal om de juiste mensen te blijven aantrekken en behouden. En dus groeit de noodzaak van een mobiliteitsbudget. Consultant KPMG heeft daar een duidelijk voorstel over. Al wachten slimme bedrijven niet op de politiek om een mobiliteitsbeleid uit te werken.

'Als mobiliteitsoplossing is alleen de bedrijfswagen echt goed geregeld in ons land, zowel qua fiscale als sociale bijdragen. Maar als je begint na te denken over de samenleving vandaag en je een creatieve oplossing uitwerkt met een combinatie van vervoersmiddelen, beland je in een knoop.’ Frank Vancamp, bij KPMG verantwoordelijk voor Automotive, Leasing & Mobility, is zelf een mooi voorbeeld van hoe medewerkers zich vandaag verplaatsen: hij heeft een bedrijfswagen zonder een autofreak te zijn, hij komt wekelijks minstens een keer met de fiets naar het werk, en hij gebruikt de Olympus-app op zijn smartphone voor het openbaar vervoer. ‘Elk vervoersmiddel heeft zijn eigen (para)fiscale regeling, én de gebruiksvoorwaarden zijn telkens net iets anders. Dat maakt het huidige kader ongeschikt’, legt hij uit. Zo mag je in ruil voor een relatief gunstige belasting je bedrijfswagen ook privé gebruiken, maar mag je op zondag niet met de bedrijfsfiets naar de bakker.

Het antwoord is flexibiliteit, waarbij je voor de werknemers alle opties in kaart brengt en hen adviseert.

Mobiliteitsbudget: begin van een oplossing

‘Een noodzakelijk puzzelstuk om tot een oplossing te komen, is het mobiliteitsbudget’, geeft Frank Vancamp aan. ‘Dat is een virtueel budget –dus: geen vrij te besteden cash – dat georganiseerd wordt op het niveau van de werkgever. Vergelijk het met het budget dat bedrijven nu ter beschikking stellen voor een bedrijfswagen, maar dan veel breder in te zetten. Dat kan voor bedrijven gebeuren zonder bijkomende kosten, bijvoorbeeld door het bedrijfswagenbudget te gebruiken.

’Het mobiliteitsbudget is helemaal iets anders dan het cash for carsysteem dat in de pijplijn zit, benadrukt Frank Vancamp. Bij cash for car ligt alle vrijheid bij de werknemer, die de cash die hij voor zijn car krijgt vrij kan besteden. ‘cash for car is een loutere fiscale maatregelen, maar geen mobiliteitsoplossing. Als je een echte gedragsverandering wilt, is sturing door de werkgever nodig’, benadrukt Frank Vancamp. Hij verwacht dan ook niet dat grote werkgevers het systeem zullen gebruiken.

Frank Vancamp, verantwoordelijk voor Automotive, Leasing & Mobility bij KPMG

Frank Vancamp, verantwoordelijk voor Automotive, Leasing & Mobility bij KPMG

Als mobiliteitsoplossing is alleen de bedrijfswagen echt goed geregeld in ons land, zowel qua fiscale als sociale bijdragen

KPMG heeft een eigen voorstel voor een mobiliteitsbudget uitgewerkt, dat eenvoudig genoeg is om niet alleen grote ondernemingen te overtuigen. Vijf principes staan centraal. Ten eerste moet het mobiliteitsbudget er zijn voor iedere werknemer binnen een bedrijf, als er maar een minimaal professioneel gebruik is. Ten tweede: ook privégebruik is toegelaten, eventueel zelfs door gezinsleden van de werknemer, mits een lage forfaitaire belasting Het derde punt is dat ook zuivere dienstverplaatsingen in principe mee in het mobiliteitsbudget zitten om de complexiteit te beperken. We zouden wel voorzien dat werkgevers/werknemers die dat wensen de dienstverplaatsingen nog afzonderlijk kunnen vergoeding, mits ze die afzonderlijk administreren natuurlijk. Maar – en dat is het vierde principe – terwijl dienstverplaatsingen inbegrepen zijn, is thuiswerk uitgesloten van het budget, ook al heeft dat wel degelijk een impact op mobiliteit.

‘En tot slot willen we een algemene, eenvoudige (para)fiscale regeling die duurzaamheid stimuleert, net zoals we die nu hebben voor bedrijfswagens, maar dan opengesteld voor een pakket aan vervoersmiddelen’, besluit de expert.

Mobiliteitsbeleid als succesfactor

Voor veel grote en kleine bedrijven zou een mobiliteitsbudget een belangrijke stap vooruit zijn. Niet alle bedrijven liggen bij een openbaar vervoersknooppunt zodat mobiliteit een grote uitdaging blijft. Bedrijven gaan samen met KPMG aan het werk om nu al tot een echt mobiliteitsbeleid te komen. ‘We brengen de noden van iedere afzonderlijke werknemer in kaart’, zegt Frank Vancamp. ‘Dat is meer dan een lijstje maken van waar iemand woont en waar hij werkt: mensen moeten kinderen afzetten en ophalen, willen nog langs de supermarkt... Dat koppelen we aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming, maar ook aan de noden van de business. Iedereen altijd thuis laten werken is misschien goed voor de mobiliteit, maar niet voor de business.’

En de volgende stap? Een antwoord formuleren op de verschillende noden, in de vorm van een combinatie van vervoersmiddelen, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van satellietkantoren en thuiswerk. ‘Het antwoord is dus flexibiliteit, waarbij je voor de werknemer alle opties in kaart brengt en hem adviseert. klinkt het. Het geheel moet dan het voorwerp uitmaken van een aangepast fiscaal en juridisch kader met de nodige rulings, policies en bij de uitrol een communicatie en IT-ondersteuning op basis van onze FlexRewards tool’.

Een heel karwei, al hebben ondernemingen niet echt een keuze, geeft Frank Vancamp aan. ‘Dat is nieuw voor vele werkgevers’, zegt hij. ‘Nochtans zijn er een aantal belangrijke drivers. Mobiliteit is bijvoorbeeld essentieel om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden.’

Hoe gaat de Belg naar het werk?

  • Alleen in de wagen: 65,6%
  • Carpool: 2,9%
  • Motorfiets: 1,2%
  • Trein: 10,9%
  • Metro, tram, bus: 6,9%
  • Collectief vervoer georganiseerd door de werkgever: 0,8%
  • Fiets: 9,5%
  • Te voet: 2,4%

(Bron: FOD Mobiliteit, cijfers voor 2015)

Privacy

‘De GDPR geeft ons meer controle en transparantie over de persoonsgegevens die ondernemingen over ons verzameld hebben.‘