The Tax Landscape
Privacy
Terug

Het antwoord op fiscale uitdagingen? Data

Rethink Tax

KPMG rethink
Tax

Ook tax & legal maakt vandaag veranderingen met disruptieve proporties mee. Van de daling van de Belgische vennootschapsbelasting voor kmo’s tot de grote geopolitieke evoluties: bij de les blijven is meer dan ooit levensnoodzakelijk. Zo vermijdt u niet alleen problemen met de fiscus, maar merkt u ook tijdig nieuwe opportuniteiten op.

‘In ons land zorgt het zomerakkoord van de federale regering voor een shift naar een systeem dat veel meer inzet op kmo’s’, zegt Niko Lenaerts, vennoot bij KPMG. De grootste blikvanger is de daling van de vennootschapsbelasting voor kmo's, van 33,99 naar 20 procent voor de eerste schijf van 100.000 euro winst. Elke bijkomende euro winst wordt vanaf volgend jaar belast tegen 29,58 procent, en vanaf 2020 zelfs maar tegen 25 procent.

Niko Lenaerts, Partner bij KPMG Tax & Legal Advisers

Niko Lenaerts, Partner bij KPMG Tax & Legal Advisers

Hoera? Zeker en vast: ‘Dit is een serieuze daling’, zegt Niko Lenaerts. Al zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo wil de fiscus vermijden dat ondernemers massaal gaan sparen ‘binnen de onderneming zelf’, door te eisen dat minstens één bedrijfsleider een minimale bezoldiging krijgt van 45.000 euro. Bovendien wordt de notionele intrestaftrek teruggeschroefd. Vooral de grote bedrijven zullen de impact daarvan ondervinden. Voortaan telt enkel nog de toename van het eigen vermogen. Ook zal de notionele interestaftrek niet ineens op het volledig bedrag van deze toename kunnen worden geclaimd, maar zal de aftrek de facto gespreid worden over vijf jaar.

Lagere vennootschapsbelasting: uitgerekend

Maakt uw kmo 100.000 euro winst? Dan betaalt u daar, vóór de toepassing van het zomerakkoord, in totaal 48.198 euro belastingen op: vennootschapsbelasting, personenbelasting op de bezoldiging voor de bedrijfsleider en socialezekerheidsbijdragen. Het zomerakkoord brengt dat op 40.599 euro. ‘Dat is 7.599 euro verschil. Je ziet wel dat de daling van de vennootschapsbelasting deels gecompenseerd wordt door extra personenbelasting en socialezekerheidsbijdragen’, geeft Niko Lenaerts van KPMG aan. ‘Bij uitkering van die winst smelt het voordeel trouwens nog verder weg, door de recent verhoogde roerende voorheffing.’

De daling van de Belgische vennootschapsbelasting maakt deel uit van een wereldwijde trend naar een lagere corporate tax rate, merkt Jeroen Gobbin van KPMG op. In vele landen – ook waar je het nooit verwacht zou hebben – wordt de daling van de belastinginkomsten gecompenseerd door de invoering van indirecte belastingen zoals de btw, of door een stijging van de btw-tarieven. ‘Een aantal jaar geleden was het ondenkbaar dat de Golfstaten btw zouden heffen’, illustreert hij. ‘Maar nu is het zover. En ook in de VS bestaat een tendens om een aantal taksen in te voeren die geen btw genoemd worden, maar eigenlijk bijna hetzelfde zijn.’

Digitalisering

Deze en andere veranderingen maken digitalisering meer dan ooit nodig, zo geven beide fiscalisten aan. ‘Ondernemingen moeten data vergaren en correct beheren. Dat is moeilijk, maar je weet hierdoor wel beter wat de impact van alle veranderingen is op jouw bedrijfsvoering.’

Jeroen Gobbin, Partner, Head of Indirect Tax bij KPMG

Jeroen Gobbin, Partner, Head of Indirect Tax bij KPMG

Dat gaat overigens niet alleen over fiscale veranderingen, geeft Jeroen Gobbin aan. De brexit bijvoorbeeld zal volgens de douane in het Verenigd Koninkrijk leiden tot 350.000 extra importeurs en exporteurs, en 400.000.000 extra aangiften per jaar. Wie niet digitaliseert, verliest daar kostbare tijd. ‘Je moet het proces automatiseren zodat je geloofwaardig en controleerbaar bent. En daarenboven erkend wordt als authorised economic operator, wat essentieel is sinds de invoering van de Union Customs Code. Deze erkenning geeft namelijk toegang tot vereenvoudigde douaneformaliteiten en bepaalde douanevergunningen. Op die manier kan de vrachtwagenchauffeur bij wijze van spreken aan de grens meteen doorrijden dankzij de kortere afhandeltijden. Een gelijkaardige tendens tekent zich trouwens af bij de btw, met de voorstellen van de Europese Commissie rond de certified taxable person.’

De brexit zal volgens de douane in het Verenigd Koninkrijk leiden tot 400.000.000 extra aangiften per jaar. Wie niet digitaliseert, verliest kostbare tijd.- Jeroen Gobbin

Maar in de digitalisering schuilen ook opportuniteiten, aldus Gobbin. ‘Met een volledige en up-to-date datamap tekent u makkelijker scenario’s uit voor strategische beslissingen. Hoe moet de supply chain hervormd worden na de brexit? Wat is de impact van nieuwe handelsbelemmeringen? ? Het antwoord schuilt in de data’.

Proactief

Niet alleen ondernemingen digitaliseren, ook de overheid doet dat. Het gevolg? Ook daar komt inzicht waar voorheen alleen onduidelijkheid was. Niko Lenaerts wijst bijvoorbeeld op de vaste inrichtingsproblematiek. ‘Wanneer een buitenlandse onderneming bepaalde activiteiten in België verricht, kan de Belgische overheid de winst die ze daarbij maakt, belasten. Zo ontstaan mogelijke conflicten en dubbele belastingen, want in het buitenland wordt die winst in principe ook belast. Dat leidt daarnaast ook nog eens tot lange procedures. Op zich is dat niet nieuw, maar dergelijke grensoverschrijdende activiteiten worden door de informatisering alsmaar beter detecteerbaar. Denk bijvoorbeeld alleen al maar aan de sporen die elektronisch betalingsverkeer, toegangsbadges, telecomfacturen, etc. achterlaten.

Fiscaliteit wordt een datadriven beroep, waarbij wij meer en meer voor onze klanten oplossingen vinden door intelligent met data om te gaan.- Jeroen Gobbin

Om problemen te vermijden, kunnen ondernemingen het best zélf analyseren wat ze doen en bekijken of de fiscale compliance de economische realiteit goed capteert. Worden anomalieën opgemerkt, dan kunnen ondernemingen dat proactief rechtzetten. ‘Als je wat vooruitkijkt, dan zie je dat we in de fiscaal-juridische sector nog veel disruptie moeten ondergaan’, concludeert Jeroen Gobbin. ‘Fiscaliteit wordt een erg data-driven beroep, waarbij wij meer en meer oplossingen vinden voor onze klanten door intelligent met de beschikbare data om te gaan.’

  • 20%
    Als stimulans voor investeringen in de periode 2018-2019 stijgt de investeringsaftrek voor kmo’s tijdelijk van 8 naar 20 procent.

The Tax Landscape

‘Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten vermijden dat ze op hetzelfde inkomen in twéé landen belast worden’

Privacy

‘De GDPR geeft ons meer controle en transparantie over de persoonsgegevens die ondernemingen over ons verzameld hebben.‘