Banking
Tax
Terug

Bedrijven hebben nood aan een zakelijke én internationale aanpak: ‘Advies reikt verder dan Belgische fiscale wetteksten’

Rethink the tax landscape

KPMG rethink
the tax landscape

Lagere vennootschapsbelasting - het Zomerakkoord lijkt alleen maar voordelen op te leveren. Maar is dat wel zo? Analyseren en anticiperen loont, zegt dienstverlener KPMG.

Vorig jaar bereikte de federale regering een akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die zakt eerst van 33,99 naar 29,58 procent. Vanaf 2020 betalen bedrijven een tarief van 25 procent (20 procent voor kmo’s).

Dat is een belangrijke stap voor België, vindt Koen Van Ende, fiscalist en vennoot bij KPMG. ‘Ons nominaal belastingtarief was tot voor kort bijzonder hoog in vergelijking met de andere OESO-landen. Een verlaging was meer dan welkom. Dit tarief wordt toegepast op een belastbare basis, en die wijzigt evenzeer.’

Vernieuwde belastbare basis

Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de nieuwe regels inzake de verrekening van verliezen, weet Stefanie Pauwels, fiscalist en vennoot bij KPMG. ‘In het verleden konden bedrijfsverliezen altijd afgezet worden tegenover nadien gemaakte winsten. Maar door de nieuwe regels moet u in het jaar dat u meer dan 1 miljoen euro winst maakt mogelijk toch vennootschapsbelasting betalen, ondanks de eerder opgebouwde verliezen.’

Koen Van Ende, fiscalist en vennoot bij KPMG

Stefanie Pauwels, fiscalist en vennoot bij KPMG

Bedrijven moeten de fiscale hervormingen duidelijk en grondig bestuderen. Zowel vanuit Belgisch als vanuit internationaal oogpunt- Stefanie Pauwels, fiscalist en vennoot bij KPMG

Een tweede aanpassing van de verliesverrekening is dan weer positief voor vennootschappen die tot dezelfde ondernemingsgroep behoren. Er komt in België vanaf 2019 een soort fiscale consolidatie. Koen Van Ende: ‘Dat houdt in dat winsten van de ene Belgische groepsvennootschap overgedragen kunnen worden naar een andere Belgische groepsvennootschap die verlies maakt. Zo moet u eigenlijk alleen belasting betalen op het saldo: op de nettowinst die de Belgische entiteiten van die groep samen maken.’

Europese fiscale hervormingen

Naast deze Belgisch geïnspireerde maatregelen, zijn er ook onderdelen van de hervorming die de Europese trends volgen, zoals bijvoorbeeld de intrestaftrek. Stefanie Pauwels: ‘Ondernemingen zullen alleen nog de verschuldigde netto intresten mogen aftrekken, als die niet meer bedragen dan 30 procent van hun fiscale ebitda (of de inkomsten voor aftrek van intrest, belastingen, afschrijvingen op activa, afschrijvingen op leningen en goodwill, nvdr).’

Die combinatie van nieuwe maatregelen heeft op veel ondernemingen een ernstige impact, weet Koen Van Ende . ‘Niet alleen omdat de belastingberekening complexer wordt, maar ook omdat er gevallen zullen zijn waarin ze meer belastingen zullen moeten betalen. Sommige regels worden bovendien simultaan ingevoerd in alle EU-landen. Ze zijn dus zeker belangrijk voor ondernemingen die internationaal actief zijn. Die willen uiteraard vermijden belastingen te betalen in twee landen op hetzelfde inkomen.’

Van onze buurlanden tot de Verenigde Staten

Ondernemingen met buitenlandse vestigingen of internationale handelspartners hebben er dus belang bij om verder te kijken dan de Belgische fiscale wereld. Want ook Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben fiscale hervormingen ingevoerd of aangekondigd, verduidelijkt Stefanie Pauwels. ‘Ook in die landen vormt de daling van de vennootschapsbelasting de rode draad door de hervormingen. Dat kan evenzeer een grote invloed hebben op Belgische bedrijven in die landen.’

Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten uiteraard vermijden dat ze op hetzelfde inkomen in twéé landen belast worden- Koen Van Ende, fiscalist en vennoot bij KPMG

Koen Van Ende, fiscalist en vennoot bij KPMG

Koen Van Ende, fiscalist en vennoot bij KPMG

‘We mogen zeker ook de belastinghervormingen in de Verenigde Staten niet onderschatten’, beklemtoont Koen Van Ende. ‘Ook daar zakt de federale vennootschapsbelasting spectaculair, naar 21 procent. Net zoals in België horen daar regelwijzigingen bij over de bepaling van de belastbare basis. Bedrijven die bijvoorbeeld royalty’s uitkeren aan vestigingen buiten de VS of hun productiecapaciteit daar willen uitbreiden, moeten de interactie tussen de internationale regels goed doorgronden.’

Impactanalyse en concreet advies

Of al die hervormingen in de praktijk interessant zijn voor een onderneming of niet, moet geval per geval geanalyseerd worden. Daarom is professionele begeleiding erg belangrijk, meent Stefanie Pauwels. ‘Bedrijven hebben nood aan een specialist die de verschillende hervormingen in al hun techniciteit ontleedt. Iemand die op basis van die analyses de impact van de hervormingen inschat en concrete aanbevelingen doet. Deze hervormingen zijn de belangrijkste die ik in mijn loopbaan heb meegemaakt. Bedrijven moeten ze dus duidelijk en grondig bestuderen. Zowel vanuit Belgisch als vanuit internationaal oogpunt.’

Het belang van onze kenniseconomie

België heeft weinig natuurlijke rijkdommen en moet het vooral hebben van zijn kenniseconomie. Nog voor het Zomerakkoord werd er daarom een vernieuwd fiscaal kader ingevoerd voor innoverende bedrijven. Koen Van Ende, fiscalist bij KPMG: ‘Het is een krachtige fiscale aanmoediging die sectoroverschrijdend werkt. Ze geldt dus niet alleen voor activiteiten in laboratoria, maar ook voor bijvoorbeeld ontwikkelaars van software of bepaalde innovatieve productieprocessen. Innoverende bedrijven betalen alleen op 15 procent van hun netto innovatie-inkomen belastingen. Voor hen gaat de daling van het tarief dus gepaard met een daling van de basis. Ook die bedrijven kunnen we via onze multidisciplinaire teams fiscaal adviseren en ondersteunen.’

KPMG organiseert deze maand twee seminaries over de belastinghervorming in de Verenigde Staten. Wil u de impact van deze hervorming op uw bedrijf goed kunnen inschatten? Meer info.

Banking

‘De bank blijft een huis van vertrouwen maar staat voor een uitdaging. De cultuur in de bank zal moeten bijgestuurd worden’

Tax

‘Wie wat vooruitkijkt, ziet dat we in de fiscaal-juridische sector nog veel disruptie moeten ondergaan. Fiscaliteit wordt een data-driven beroep.’